0

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů Šimanov za rok 2013

Vložil jaromir.spudil - Červen 30th, 2014

Dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti hasičského sboru za rok 2013.

Náš sbor má nyní 29 členů z toho 20 mužů a 9 žen. Za rok 2013 jsme se rozrostli

o tři členy:

 1. Libor Slavětínský

 2. Zuzana Sedláčková

 3. Josef Varhaník.

Činnost sboru v letošním roce probíhala v těchto oblastech:

1. úsek požárního sportu a cvičení,

2. činnost jednotky sboru,

3. činnost na údržbě techniky a hasičské zbrojnice,

4. příprava a pořádání kulturních akcí.

1. úsek požárního sportu a cvičení

V roce 2013 jsme se zúčastnili řady hasičských soutěží pořádaných na Vysočině. Pořádali jsme okrskovou soutěž pro okrsek Větrný Jeníkov č. 13. Navštívili jsme soutěže v Polné, Smrčné, Kalhově, Dobroutě, Bílém Kameni a Šimanově.

 • 1. 6. 2013 okrsková soutěž ve Šimanově

  • Ženské družstvo: 2. místo

Čas (sání): 46,67 s

Čas štafeta: 83,74 s

Celkem ženských družstev: 7

  • Mužské družstvo: 1. místo

Čas (sání): 25,58 s (2 B široké hadice)

Čas štafeta: 74,67 s

Celkem mužských družstev: 4

 • 8. 6. 2013 pohárová soutěž v Polné

  • Mužské družstvo: 2. místo

Čas (narážení): 22.53 vteřin (3 B široké hadice)

Celkem mužských družstev: 20

 • 15. 6. 2013 putovní pohár Smrčná

  • Mužské družstvo: 1. místo

Čas (narážení): 25,05 s (2 B široké hadice)

Štafeta: 73,55 s

Celkem mužských družstev: 7

 • 6 7. 2013 netradiční soutěž v požárním útoku Kalhov

  • Mužské družstvo: 3. místo

Čas (netradiční): 98,91 s

Celkem mužských družstev:12

 • 3. 8. 2013 noční pohárová soutěž v Polné

  • Mužské družstvo: 7. místo

Čas (narážení): 23,19 s (3 B široké hadice)

Celkem mužských družstev: 27

 • 10. 8. 2013 o pohár starosty obce Šimanov

  • Mužské družstvo: 2. místo

Čas (narážení): 23,15 s (3 B široké hadice)

Celkem mužských družstev: 6

 • 17. 8. 2013 pohárová soutěž v Dobroutově

  • Mužské družstvo: 1. místo

Čas (narážení): 17,50 s (2 B široké hadice)

Celkem mužských družstev: 7

 • 31. 8. 2013 pohárová soutěž Bílý Kámen

  • Mužské družstvo: 1. místo na široké hadice, celkově 4. místo

Čas (narážení): 22,11 s na široké hadice3 B

Celkem mužských družstev: 9

Během roku jsme pilně cvičili požární útok a překážky. Cvičení se účastnili jen muži, ženy měly roční pauzu. Soustředění proběhlo třináct. Tréninky probíhaly na hřišti, kde se dobrovolní hasiči připravovali na soutěže.

2. činnost jednotky sboru

Během roku 2013 neměla jednotka sboru povolaný výjezd.

3. činnost na údržbě techniky a hasičské zbrojnice

 • sběr železa 13. 4. 2013

 • zakoupení stříkačky PS 19

 • stavba hasičské zbrojnice

Na stříkačce PS 12 byla letos udělána roční údržba – výměna oleje, filtru, svíček.

Z rozpočtu obce Šimanov bylo financována rekonstrukce hasičské zbrojnice.

V letošním roce jsme udělali dvacet brigád, kterých se zúčastnilo celkem dvacet hasičů, kteří odpracovali 450 hodin.

4. příprava a pořádání kulturních akcí.

Jedenáctého února 2013 hasiči pořádali 2. hasičský šimanovský ples v KD Ústí.

Hasiči pořádali i masopust, čarodějnice a stavění máje.

V létě hasiči společně s obcí pořádali kulturního léta v duchu Středověk, které se konalo dne 27. 7. 2013. Další kulturní akcí byla pouť, kdy byla přednáška o houbách, konaná ve škole.

Pořádání hasičské soutěže 10.8.2013 4. ročník O pohár starosty obce Šimanov.

Výroční hasičská schůze byla 22.11.2013.

Na závěr, mi dovolte poděkovat všem, kdo se na dobrovolné práci sboru podílejí, finančně mu pomáhají nebo jen fandí.

Zpracoval: starosta SDH Šimanov

Dne: 22. 11. 2013

Jaromír Spudil

Diskuse

Musíte být přihlášen k přidávání příspěvků do diskuse.