Historie

Hasičský sbor v Šimanově byl založen v roce 1896. V době jeho založení měl sbor 30 členů. Z toho bylo 27 činných a 4 členově přispívající. Ve výbavě měli jednu čtyřkolovou stříkačku taženou koňmi, 140 metrů hadic, 4 metry savic, 4 žebříky. Cena veškerého náčiní byla 26 000 Kč. Prvním velitelem sboru byl zřejmě Antonín Novák (č. p. 21). Mezi stálé členy hasičského sboru patřili Josef Hejsek (č. p. 62), Karel Potěšil (č. p. 1), Karel Blažek (č. p. 18), František Hejsek (č. p. 16), Karel Honsa (č. p. 83), Bohuslav Honsa (č. p. 73), Josef Novák (č. p. 17), Jaroslav Šmergl (č. p. 38). Pozdějším velitelem byl Jaroslav Jaroš (č. p. 24).

První ženské družstvo bylo založeno v roce 1950.

Více z historie se nám nedochovalo, kronika byla ztracena.

V roce 1996 sbor dobrovolných hasičů oslavil 100 let. V roce 1997, kdy byl starostou Luděk Vrána, velitelem Roman Norek, strojníkem Miroslav Fejt a Petr Honsa, preventistou Pavel Honsa, byl sbor dobrovolných hasičů zrušen. Znovu založen byl až v roce 2007 Jaromírem Spudilem a Petrem Honsou.

V roce 2007 byl volen starostou Jaromír Spudil, velitelem Radek Jeřábek, strojníkem Jiří Jeřábek a Jaromír Spudil. Sbor čítal 12 členů. Za okrsek č. 16 Větrný Jeníkov byl zvolen Oldřich Baudyš jako starosta.

V roce 2009 byla jednotka povolána k zásahu požáru telefonního automatu na plášti budovy prodejny v Šimanově. Od ministerstva vnitra ČR obdržel sbor sedm zásahových obleků v hodnotě 59.800 Kč. Z rozpočtu obce Šimanov bylo zakoupeno hasičské vybavení (rozdělovač, štafetové hadice, sací koš, savice pro narážení). Sbor se zúčastnil soutěží ve Větrném Jeníkově, Hybrálci, Smrčné a Bílém Kameni.

V roce 2010 měl sbor 26 členů (14 můžu, 12 žen). Z rozpočtu obce Šimanov se nakoupilo hasičské vybavení (hasičská stříkačka PS 15). Byl vybudován asfaltový sjezd k hasičské zbrojnici a byly založeny internetové stránky SDH Šimanov. V tomto roce byly vyrobeny štafetové překážky (lávka, bariéra velká a malá, okno). Na výrobě se podílel Jaromír Spudil a Radek Jeřábek. V roce 2010 se jednotka zúčastnila námětového cvičení 9.10. v 14:30 ve Větrném Jeníkově. Náplň cvičení byla doprava vody k centru požáru. Účast na těchto soutěží: Bílý Kámen, Smrčná, Dobroutov, Kalhov, Bílý Kámen, Plandry, Šimanov. Poprvé jsme organizovali hasičskou soutěž v Šimanově.

V roce 2011 sbor čítá 28 členů (17 mužů, 11 žen). Jmenovitě Jaromír Spudil – starosta, strojník, preventista, Radek Jeřábek – velitel, strojník, Jiří Jeřábek – strojník, Radek Parva – strojník, Lukáš Holub – preventista, členové: Tomáš Hovorka, Aleš Spudil, Miroslav Tomášek, Roman Norek, Petr Michalec, Petr Honsa, Petr Jeřábek, Vojtěch Hovorka, Zbyněk Sochor, Luděk Vrána, Milan Blažek, Jakub Brychta, Hana Spudilová, Petra Munduchová, Barbora Tomášková, Lucie Kubínová, Stanislava Štěpánová, Ivana Michalcová, Michaela Sochorová, Lucie Parvová, Monika Hejsková, Kateřina Jeřábková. V roce 2011 byly volby na pozice starosty a velitele SDH Šimanov. Za starostu byl zvolen Jaromír Spudil, za velitele Radek Jeřábek. Družstva se zúčastnila řady soutěží. Během prvního pololetí se zpracovaly návrhy na udělení medailí sv. Floriána, čestné členy a čestná uznání, která byla předána na pohárové soutěži v Šimanově dne 3.9.2011. Medaile sv. Floriána: Miroslav Fejt, Josef Novák, František Ryšavý. Čestní členové: Karel Bajer, Miroslav Fejt, Jiří Hezina, Josef Honsa, Pavel Honsa, Petr Honsa, Jiří Nosek, Bohuslav Oubrecht, Vladimír Ryšavý, Tomáš Studnička, František Štěpán, Josef Štěpán. Čestná uznání OSH: Milan Blažek, Petr Honsa, Tomáš Hovorka, Vojtěch Hovorka, Jiří Jeřábek, Petr Jeřábek, Kateřina Jeřábková, Lucie Kubínová, Roman Norek, Aleš Spudil, Jaromír Spudil, Hana Spudilová, Luděk Vrána. Z rozpočtu obce Šimanov bylo zakoupeno hasičské vybavení (sada požárních hadic) v hodnotě 18.500 Kč. Bylo zakoupeno nové hasičské auto Avia A30 (cena auta 20.000 Kč) financováno Radomírem Parvou 10.000 Kč a obcí Šimanov 10.000 Kč. Za pomoci sponzoru sbor pořídil sadu sportovních dresů a vlajku.

V roce 2012 je v SDH Šimanov 28 členů. Noví členové: Jakub Brychta, Jaroslav Štěpnička. V lednu jsme zakoupili 4 vycházkové uniformy (Jiří Jeřábek, Petr Jeřábek, Tomáš Hovorka, Luděk Vrána) , dvě byly zakoupené v roce 2009 (Jaromír Spudil, Radek Jeřábek). Zorganizoval se první hasičský ples 11.2., který se konal ve Zbilidech. Prodalo se 180 lístků a bylo vyprodáno. V dubnu proběhl sběr železa. Z jara tohoto roku zemřel náš nejstarší člen Miloslav Fejt, který byl členem od roku 1956. Okrsková soutěž se konala ve Větrném Jeníkově, kde muži obhájili první místo z loňského roku a ženy skončily na druhém místě. vyřízení stavebního povolení na hasičskou zbrojnici a zahájení stavebních prací. Kompletně byla zbourána stará hasičská zbrojnice a na jejím místě vyrostla nová základní deska. V roce 2012 bylo školení dvou členů na rozhodčí – Jaromír Spudil, Tomáš Hovorka. Zkoušky složili úspěšně. Zakoupení stříkačky PS 12 za 15.000 Kč. SDH Šimanov pořádalo 3. ročník soutěže O pohár starosty Šimanov v požárním sportu. Soutěže se zúčastnilo 15 mužských a 5 ženských družstev. Na hasičském hřišti jsme vybudovali novou hasičskou základnu ze zámkové dlažby. Zakoupili jsme i novou hasičskou káď na pořádní sport. Podíleli jsme se na kulturních akcích v Šimanově: čarodějnice, stavění máje, kulturní léto, pouť. Počet soutěží: 9, Nejlepší čas na sání: 22:00 vteřin, Nejlepší čas na narážení na 3B 23:42 vteřin, na 2B 18:02 vteřin. V sobotu 17. listopadu se konala výroční schůze.

Zahájení prací na nové hasičské zbrojnici

V roce 2012 bylo započato bourání staré hasičárny. V 6:00 ráno se začala vyklízet hasičárna a v odpoledních hodinách se začala sundávat krytina (pálená taška) Druhý den se začal bourat krov a dřevěný strop. Firma IPOS začala bourat obvodové zdivo, stavební suť odvážela do Vyskytné na skládku a kamení bylo uloženo na skládce v Šimanově. Potom bylo kamení použito na dodělání základové desky na nové hasičárně. 28.9. 2012 se začala dělat základová deska. Základy nám bagrovala firma IPOS, díru na základy jsme vysypali kamením a zabetonovali. 6.10. 2012 hned ráno jsme udělali odpady a odpoledne začali míchat beton obecní míchačkou. Tímto jsme zakončili stavební práce pro rok 2012. Celou stavbu jsme zazimovali a čekali na další rok.