Hasiči Šimanov

Hasičský sbor v Šimanově byl založen v roce 1896. V době jeho založení měl sbor 30 členů. Z toho bylo 27 činných a 4 členově přispívající. Ve výbavě měli jednu čtyřkolovou stříkačku taženou koňmi, 140 metrů hadic, 4 metry savic, 4 žebříky. Cena veškerého náčiní byla 26 000 Kč. Prvním velitelem sboru byl zřejmě Antonín Novák (č. p. 21). Mezi stálé členy hasičského sboru patřili Josef Hejsek (č. p. 62), Karel Potěšil (č. p. 1), Karel Blažek (č. p. 18), František Hejsek (č. p. 16), Karel Honsa (č. p. 83), Bohuslav Honsa (č. p. 73), Josef Novák (č. p. 17), Jaroslav Šmergl (č. p. 38). Pozdějším velitelem byl Jaroslav Jaroš (č. p. 24).

Více z historie se nám nedochovalo, kronika byla ztracena.

V roce 1994 byl sbor dobrovolných hasičů v Šimanově zrušen a znovu byl založen až v roce 2007. V roce 2009 bylo založeno první hasičské družstvo žen v Šimanově.

0

Naši kluci na Hasičském víceboji 23. 4. 2016 v Jihlavě

Vložil jaromir.spudil - Květen 12th, 2016

Naši tři stateční hasiči se v sobotu 23.4.2016 utkali v boji na Masarykově náměstí v Jihlavě v tradiční soutěži TFA.

Oproti loňsku se přidal i další mladý odvážlivec Ivo Čech. Stejně jako loni si soutěž nenechali ujít Jaromír Spudil a Jakub Brychta.

 

Kompletní výsledky:

Viceboj-Jihlava-Muzi-druzstva_23.4.2016

Viceboj-Jihlava-Muzi-jednotlivci-A_3.4.2016

Viceboj-Jihlava-Muzi-jednotlivci-B_23.4.2016

Viceboj-Jihlava-Muzi-jednotlivci-C_23.4.2016

viceboj1 viceboj2 viceboj3

0

Putovní pohár Ježek

Vložil jaromir.spudil - Březen 4th, 2016

Pravidla soutěže-PUTOVNÍ JEŽEK v Požárním útoku

1. Nejvyšší orgán PJ v Pú:
nejvyšším orgánem je OORV zastupující OSH Jihlava
této radě je podřízen rozhodčí disciplíny
na jednotlivých soutěžích musí být přítomen nejméně jeden člen OORV
OORV dodá své rozhodčí (rozhodčího disciplíny, základna)
OORV si vyhrazuje pravomoc k rozhodnutí zda jednotlivé soutěže zařadí do kalendáře Putovního Ježka v Pú.

2. Účast:
soutěže se mohou zúčastnit družstva mužů a žen z celé ČR na základě platných průkazů a zaplacení startovného (150 Kč)
před startem může být provedena kontrola průkazu závodníků
příprava základny může být zkrácena na 3 minuty
do celkového hodnocení PJ v Pú budou zařazeny všechny zúčastněné sbory
1 družstvo si může zapůjčit max. dva závodníky (z jiného SDH) minimální počet je 5 závodníků z vlastního SDH
Např. družstvo A si nesmí půjčit z družstva B a naopak. Závodník musí být zapůjčen z cizího družstva
zapůjčení závodníci budou startovat ve svých domovských dresech
při účasti více družstev z jednoho sboru na soutěži PJ v Pú je nutné družstva přihlašovat pod stejným označením na všech soutěžích v daném roce, aby bylo možno správně udělovat body jednotlivým družstvům

Příklad: Houslice A
Houslice B

3. Termín soutěží:
po dohodě organizátora PJ v Pú a pořadatelů jednotlivých soutěží bude vydán kalendář soutěží pro příslušný rok. O zařazení soutěže bude rozhodnuto do 31.3.
po schválení kalendáře soutěží nelze měnit termín a čas soutěží bez projednání s organizátorem PJ v Pú
rezervace startovních míst je možná u pořadatele soutěže

4. Způsob provedení požárního útoku technické podmínky:
dle Směrnice hasičských soutěží, včetně platných dodatků

5. Měření času:
dle Směrnice hasičských soutěží (časomíru dodá OORV, cestovné obsluze časomíry a střelivo platí pořadatel)

6. Práva a povinnosti vedoucích družstev:
dle Směrnice hasičských soutěží včetně platných dodatků

7. Protesty
protest musí být podán písemně rozhodčímu disciplíny, jehož rozhodnutí je konečné
do 10 min. od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu
do 10 min. od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky

8. Hodnocení:
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body celkového hodnocení PJ v Pú takto:
1.místo: 20 bodů 6.místo: 9 bodů
2.místo: 17 bodů 7.místo: 8 bodů
3.místo: 15 bodů 8.místo: 7 bodů
4.místo: 13 bodů 9.místo: 6 bodů
5.místo: 11 bodů 10.místo: 5 bodů
9. Další ustanovení:
každé družstvo, které neobdrží body za umístění, dostane tři body za dokončený pokus
družstvo musí zůstat do vyhlášení a na slavnostní nástup, přijít řádně upraveni, jinak se jim nezapočítají body do PJ.(pokud družstvo bude potřebovat odjet dříve, musí o souhlas požádat před zahájením soutěže)
jestliže se soutěžní družstvo jedné nebo i více soutěží nezúčastní, budou započítány body ze všech soutěží, kterých se družstvo zúčastnilo
celkovým vítězem PJ v Pú se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů
při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet účasti na soutěžích PJ, při rovnosti účasti rozhodne součet všech času, vítězem se stane družstvo s nižším součtem času
při vyhlášení celkových výsledků obdrží všechna družstva, která se zúčastní alespoň tří soutěží v daném roce, cenu a diplom dle umístění
vyhodnocení celého ročníku bude provedeno na poslední soutěži příslušného ročníku

10. Podmínky pro pořadatele jednotlivých soutěží:
pořadatel je povinen zajistit regulérnost soutěže dle Směrnice hasičských soutěží
zajistit instalaci reklam dodaných OORV od případných sponzorů ligy
na pozvánkách na soutěž uvádět, že se jedná o soutěž zařazenou do PJ v PÚ a uvádět jména či loga případných sponzoru
zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (betonová, případně asfaltová základna)
zátěž na terče(obrubníky, jiny podobný materiál)
zajistit tabuli s průběžnými výsledky během soutěže
pojistit soutěž jako sportovní akci
Točit na soutěži výhradně nápoje z portfolia generálního sponzora PJ. Pokud pořadatel toto pravidlo poruší, nebude mu v následujícím roce umožněno pořádat soutěž do PJ.
pořadatel zajisti kvalifikovaného rozhodčího na čáru stříkání a obsluhu terčů, kterou poučí rozhodčí disciplíny
dráha bude připravena minimálně 30 minut před zahájením soutěže na předání rozhodčímu disciplíny. Za přípravu dráhy zodpovídá pořadatel
pořadatel předá výsledkové listiny podepsané rozhodčím disciplíny a členem OORV na OSH Jihlava, Sokolovská 2; 586 01 Jihlava. Nejpozději pět dní po skončení soutěže.
pořadatel zajistí poháry pro 1. – 3.místo v kategorii muži a ženy, další ocenění dle možností a uvážení pořadatele, dále předá ceny od sponzora
pro vyhodnocení PJ bude jeden pokus (pořadatel může použít tyto výsledky pro svou soutěž, nejrychlejší proudař, rozstřel v pavouku, atd)
bude-li chtít pořadatel vyhodnocovat jiné disciplíny, (např. nejrychlejší proudař, rozstřel v pavouku) seznámí s touto skutečností rozhodčího disciplíny před zahájením soutěže
pokud pořadatel nesplní podmínky výše stanovené, nemusí OORV soutěž daného SDH zařadit do dalšího ročníku PJ

vedoucí OORV
Jan Kněžínek
Sváleno OORV dne
Pravidla nabývají platnosti

Seznam uchazeců:
SDH Kamenice 8.5 (13hod)
SDH Polná 4.6 (13hod)
SDH Mysletice 12.6 (13hod)
SDH Šimanov 30.7 (13hod)
SDH Střížov 3.9 (13hod)
SDH Radkov 17.9 (13hod)

0

Akce na rok 2016

Vložil jaromir.spudil - Leden 25th, 2016

23.1.2016 – Ples SDH Šimanov
6.2.2016 – Masopust
27.3.2016 – pletení pomlázek v hasičárně
19.3.2016 – Ježkovo peklo
16.4.2016 – sběr železa
30.4.2016 – slet čarodějnic
8.5.2016 – soutěž Kamenice (Pohár Ježka)
14.5.2016 – okrsková soutěž v Šimanově
28.5.2016 -pohár starosty obce Dobronín (nepoužívá se časomíra)
4.6.2016 – dětský den
4.6.2016 – memoriál Smrčná
4.6.2016 – Polná denní (Pohár Ježka)
4.6.2016 – okresní kolo v Třešti
11.6.2016 – Kamenná
11.6.2016 -pohár Střítež
12.6.2016 – pohár Mysletice (Pohár Ježka)
18.6.2016 -pohár Kamenná
25.6.2016 – noční Dobroutov
25.6.2016 -pohár Ždírec
2.7.2016 – Kalhov
30.7.2016 – soutěž Šimanov (Pohár Ježka)
6.8.2016 – noční Polná
20.8.2016. – Bílý Kámen
27.8.2016 – denní Dobroutov
3.9.2016 – denní Střítež
3.9.2016 – pohár Střížov (Pohár Ježka)
17.9.2016 – pohár Radkov (Pohár Ježka)
24.9.2016 – Václavská pouť, hasičské výročí 120. let
16.11.2016 – výroční schůze SDH Šimanov
3.12.2016 – rozsvícení vánočního stromečku
5.12.2016 – Mikuláš a čerti
31.12.2016 – Silvestr

0

Rozvoz autobusu na ples

Vložil jaromir.spudil - Leden 20th, 2016

Rozpis autobusu na ples:
19:10 Dušejov
19:20 Zbilidy
19:30 Ústí – ples
19:40 Kalhov
19:50 Větrný Jeníkov
20:00 Šimanov
20:10 Ústí – ples
Cena autobusu 50 Kč – cena zahrnuje cestu na ples a z plesu.

0

V. hasičský ples SDH Šimanov

Vložil jaromir.spudil - Prosinec 22nd, 2015

SDH Šimanov pořádá 23. ledna 2016 již V. hasičský ples, který se bude konat v KD Ústí od 20:00 hodin.

Vstupné 100 Kč, bohatá tombola, rozvoz autobusem zajištěn.

K tanci hraje skupina ČÁROVÝ KÓD

Lístky již v předprodeji u Jiřího Jeřábka.

Plakát_ples_2016

0

IV. hasičský ples SDH Šimanov

Vložil jaromir.spudil - Leden 15th, 2015

SDH Šimanov pořádá 24. ledna 2015 již IV. hasičský ples, který se bude konat v KD Ústí od 20:00 hodin.

Vstupné 100 Kč, bohaté ceny, rozvoz autobusem zajištěn.

K tanci hraje stejná skupina jako loni – MARTIN a LUCIE.

Lístky již v předprodeji u Jiřího Jeřábka.

Plakát

0

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů Šimanov za rok 2013

Vložil jaromir.spudil - Červen 30th, 2014

Dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti hasičského sboru za rok 2013.

Pokračování článku »

0

Pozvánka na hasičskou soutěž v Šimanově

Vložil jaromir.spudil - Červen 30th, 2014

Srdečně zveme všechny zapálené hasiče na naši pohárovou soutěž, která se bude konat 9. srpna 2014 na místním hřišti. Zahájení soutěže v 13:00 hodin. Poběží se na dvě kola. Dle pravidel požárního sportu na široké hadice a muži na 3B. Do druhého kola postoupí šest nejrychlejších družstev, kteří si to rozdají o kýtu. Na hojnou účast se těší členové SDH Šimanov.

Pozvánka 2014

0

Šimanovský masopust a veselice

Vložil jaromir.spudil - Únor 21st, 2014

Obec Šimanov a SDH Šimanov si vás dovolují pozvat do masopustního průvodu, který bude vycházet v sobotu 22.2.2014 ve 12:30 od budovy obecního úřadu. Masky jsou vítány. V průvodu nás bude doprovázet muzika. Masopustní veselí bude pokračovat i večer od 19:00 ve škole. K poslechu, zpěvu a tanci je zajištěna hudba. Vstupné na večerní veselici je 50 Kč. Ve vstupném je zahrnuto občerstvení (jitrnice, jelítka, tlačenka, guláš).

0

Přehled akcí a soutěží na rok 2014

Vložil jaromir.spudil - Únor 10th, 2014

25. ledna – III. hasičský ples SDH Šimanov v Ústí

22. února – masopustní průvod, večerní veselice ve škole

22. března – Ježkovo peklo

12. dubna – sběr železa

30. dubna – čarodějnice a stavění máje

10. května – okrsková soutěž ve Smrčné (okrsek Větrný Jeníkov)

10. května – soutěž Kamenice

7. června – okresní kolo PS v Třešti

7. června – memoriál Smrčná

7.června – soutěž v Polné – denní

14. června – soutěž Kamenná

21. června – soutěž Střítež

28. června- noční pohár Dobroutov v 20:00 hod.

5. července – pohárová soutěž Kalhov

26. července – letní slavnosti Šimanov

9. srpna – požární soutěž O pohár starosty Šimanov v 13:00 hod.

16. srpna – pohárová soutěž Bílý Kámen

16. srpna – soutěž Dobroutov denní

23. srpna – soutěž Polná noční

20. září – noční Telč

27. září – pouťová zábava

16. listopadu – výroční schůze SDH Šimanov