0

Zpráva o činnosti a hospodaření SDH Šimanov za rok 2011

Vložil jaromir.spudil - Leden 17th, 2012

Dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti hasičského sboru za druhé pololetí roku 2011.

Činnost sboru v letošním roce probíhala v těchto oblastech:

1. úsek požárního sportu a cvičení,

2. činnost jednotky sboru,

3. činnost na údržbě techniky a hasičské zbrojnice,

4. příprava a pořádání kulturních akcí.

1. úsek požárního sportu a cvičení

V druhé polovině roku 2011 jsme se zúčastnili řady hasičských soutěží v různých koutech kraje Vysočina. Navštívili jsme soutěž ve Smrčné, Dobroutově, Kalově, Polné, Bílém Kameni, Zborné, Humpolci a domácím Šimanově.

18. 6. 2011 pohárová soutěž ve Smrčné

Ženské družstvo: 1. místo

Čas (sání): 30,25 s

Čas štafeta: 106,00 s

Celkem ženských družstev: 7

Mužské družstvo: 2. místo

Čas (sání): 24,40 s

Čas štafeta: 77,10 s

Celkem mužských družstev: 8

2. 7. 2011 noční pohárová soutěž v Dobroutově

Ženské družstvo: 2. místo

Čas (narážení): 25,01 s

Celkem ženských družstev: 7

Mužské družstvo: neplatný pokus

Čas (narážení): –

Celkem mužských družstev: 20

9. 7. 2011 netradiční soutěž v požárním útoku v Kalhově

Ženské družstvo: 1. místo

Čas (netradičně): 1,30,25 min

Celkem ženských družstev: 5

Mužské družstvo: 2. místo

Čas (netradičně): 1,

Celkem mužských družstev: 8

6. 8. 2011 noční pohárová soutěž v Polné

Ženské družstvo: 6. místo

Čas (narážení): 30,09s

Celkem ženských družstev: 14

Mužské družstvo: 11. místo

Čas (narážení): 25,47 s

Celkem mužských družstev: 24

20. 8. 2011 pohárová soutěž na Bílém Kameni

Ženské družstvo: 2. místo

Čas (narážení): 34,73 s

Celkem ženských družstev: 4

Mužské družstvo: 4. místo

Čas (narážení): 25,38 s

Celkem mužských družstev: 11

4. 9. 2011 pohárová soutěž v Šimanově

I.KOLO

Ženské družstvo: 2. místo

Čas (narážení): 24,75 s

Celkem ženských družstev: 4

II. KOLO

Ženské družstvo: 1. místo

Čas (narážení): 24,58 s

Celkem ženských družstev: 4

ü I.KOLO Muži „A“

Mužské družstvo: 2. místo

Čas (narážení): 18,31 s

Celkem mužských družstev:7

I.KOLO Muži „B“

Mužské družstvo: 5. místo

Čas (narážení): 20,38 s

Celkem mužských družstev: 7

II.KOLO Muži „A“

Mužské družstvo: 3. místo

Čas (narážení): 19,18 s

Celkem mužských družstev: 6

10. 9. 2011 noční netradiční soutěž O Šacberskou medaili

Ženské družstvo: jen psychická podpora

Mužské družstvo: 8. místo

Čas (narážení): neplatný pokus

Celkem mužských družstev: 8

24. 9. 2011 noční pohárová soutěž v Humpolci

Ženské družstvo: 5. místo

Čas (narážení): 30,08 s

Celkem ženských družstev: 7

Mužské družstvo: neplatný pokus

Čas (narážení): neplatný pokus

Celkem mužských družstev: 24

Během roku jsme pilně cvičili požární útok a překážky. Cvičení se účastnili jak muži tak ženy. Soustředění proběhlo dvacet. Tréninky probíhaly na hřišti, kde se dobrovolní hasiči připravovali na soutěže.

2. činnost jednotky sboru

Během roku 2011 neměla jednotka sboru povolaný výjezd.

3. činnost na údržbě techniky a hasičské zbrojnice

· sběr železa 16. 4. 2011

· sběr odpadků na obecních pozemcích obce Šimanov 16. 4. 2011

· nové hasičské auto Avia A30 – financován sponzorem Radomírem Parvou a obcí Šimanov (cena auta 20.000 Kč)

Na stříkačce PS 12 byla letos udělána roční údržba – výměna oleje, filtru, svíček.

Z rozpočtu obce Šimanov jsme nakoupili hasičské vybavení (sada požárních úzkých hadic) za cenu 18.500 Kč.

Za pomoci sponzorů jsme pořídili sadu sportovních dresů.

Na stříkačce PS 12 byla letos udělána roční údržba – výměna oleje, filtru, svíček.

V letošním roce jsme udělali šest brigád, kterých se zúčastnilo celkem osm hasičů, kteří odpracovali 160 hodin.

4. příprava a pořádání kulturních akcí.

V druhé polovině roku 2011 se hasiči společně s obcí podíleli na pořádání kulturního léta v duchu Divokého západu, které se konalo v nepříznivém počasí dne 31. 7. 2011. Další kulturní akcí byla pouť, kdy 23. 9. 2011 v pátek bylo pozváno divadlo, které sehrálo inscenaci Happening z cyklu Veselá republika. K tanci a poslechu pak hrálo dívčí kvarteto Ryšánkovi kocóři. V neděli 25. 9. pak bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště v Šimanově.

Během II. ročníku hasičské soutěže O pohár starosty Šimanov byly slavnostně uděleny medaile sv. Floriána:

Medaile sv. Floriána: Miloslav Fejt, Josef Novák, František Ryšavý.

Na výroční schůzi 16. 11. 2011 pak byly předány čestná uznání OSH:

Čestná uznání OSH: Milan Blažek, Petr Honsa, Tomáš Hovorka, Vojtěch Hovorka, Jiří Jeřábek, Petr Jeřábek, Kateřina Jeřábková, Lucie Kubínová, Roman Norek, Aleš Spudil, Jaromír Spudil, Hana Spudilová, Luděk Vrána.

Za česné členy byly uznáni:

Čestní členové: Karel Bajer, Miroslav Fejt, Jiří Hezina, Josef Honsa, Pavel Honsa, Petr Honsa, Jiří Nosek, Bohuslav Oubrecht, Vladimír Ryšavý, Tomáš Studnička, František Štěpán, Josef Štěpán.

Na závěr, mi dovolte poděkovat všem, kdo se na dobrovolné práci sboru podílejí, finančně mu pomáhají nebo jen fandí.

Zpracoval: starosta SDH Šimanov

Dne: 30. 11. 2011

Jaromír Spudil

Diskuse

Musíte být přihlášen k přidávání příspěvků do diskuse.