Archiv - 'Nezařazené'

0

VI. hasičský ples SDH Šimanov

Vložil jaromir.spudil - 8 ledna, 2017

SDH Šimanov pořádá 28. ledna 2017 již VI. hasičský ples, který se bude konat v KD Ústí od 20:00 hodin.

Vstupné 100 Kč, lístky o ceny, rozvoz autobusem zajištěn.

K tanci hraje skupina ČÁROVEJ KÓD

Lístky již v prodeji u Jiřího Jeřábka.

ples-listky

plakat-ples-2017

0

Rozsvícení stromku a Mikuláš

Vložil jaromir.spudil - 25 listopadu, 2016

1

Dalši nejbližší akce: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V ŠIMANOVĚ!! V neděli 4.12. v 17:00 hodin na plácku před hasičárnou.Můžete se těšit na vánoční svařák, vánoční grog, vánoční koledy, vánoční cukroví.Pojďte si společně s přáteli a sousedy zazpívat, pobavit a užít si druhou advetní neděli.Dětem, kteří přijdou oblečení za čerta nebo anděla, předá andílek sladkou odměnu. Hospodyňky se mohou pochlubit vzorkem svého cukroví 🙂 Poslední možnost objednávky Mikuláše s družinou.

rozsviceni-vanocniho-str

0

Putovní pohár Ježek

Vložil jaromir.spudil - 4 března, 2016

Pravidla soutěže-PUTOVNÍ JEŽEK v Požárním útoku

1. Nejvyšší orgán PJ v Pú:
nejvyšším orgánem je OORV zastupující OSH Jihlava
této radě je podřízen rozhodčí disciplíny
na jednotlivých soutěžích musí být přítomen nejméně jeden člen OORV
OORV dodá své rozhodčí (rozhodčího disciplíny, základna)
OORV si vyhrazuje pravomoc k rozhodnutí zda jednotlivé soutěže zařadí do kalendáře Putovního Ježka v Pú.

2. Účast:
soutěže se mohou zúčastnit družstva mužů a žen z celé ČR na základě platných průkazů a zaplacení startovného (150 Kč)
před startem může být provedena kontrola průkazu závodníků
příprava základny může být zkrácena na 3 minuty
do celkového hodnocení PJ v Pú budou zařazeny všechny zúčastněné sbory
1 družstvo si může zapůjčit max. dva závodníky (z jiného SDH) minimální počet je 5 závodníků z vlastního SDH
Např. družstvo A si nesmí půjčit z družstva B a naopak. Závodník musí být zapůjčen z cizího družstva
zapůjčení závodníci budou startovat ve svých domovských dresech
při účasti více družstev z jednoho sboru na soutěži PJ v Pú je nutné družstva přihlašovat pod stejným označením na všech soutěžích v daném roce, aby bylo možno správně udělovat body jednotlivým družstvům

Příklad: Houslice A
Houslice B

3. Termín soutěží:
po dohodě organizátora PJ v Pú a pořadatelů jednotlivých soutěží bude vydán kalendář soutěží pro příslušný rok. O zařazení soutěže bude rozhodnuto do 31.3.
po schválení kalendáře soutěží nelze měnit termín a čas soutěží bez projednání s organizátorem PJ v Pú
rezervace startovních míst je možná u pořadatele soutěže

4. Způsob provedení požárního útoku technické podmínky:
dle Směrnice hasičských soutěží, včetně platných dodatků

5. Měření času:
dle Směrnice hasičských soutěží (časomíru dodá OORV, cestovné obsluze časomíry a střelivo platí pořadatel)

6. Práva a povinnosti vedoucích družstev:
dle Směrnice hasičských soutěží včetně platných dodatků

7. Protesty
protest musí být podán písemně rozhodčímu disciplíny, jehož rozhodnutí je konečné
do 10 min. od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu
do 10 min. od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky

8. Hodnocení:
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body celkového hodnocení PJ v Pú takto:
1.místo: 20 bodů 6.místo: 9 bodů
2.místo: 17 bodů 7.místo: 8 bodů
3.místo: 15 bodů 8.místo: 7 bodů
4.místo: 13 bodů 9.místo: 6 bodů
5.místo: 11 bodů 10.místo: 5 bodů
9. Další ustanovení:
každé družstvo, které neobdrží body za umístění, dostane tři body za dokončený pokus
družstvo musí zůstat do vyhlášení a na slavnostní nástup, přijít řádně upraveni, jinak se jim nezapočítají body do PJ.(pokud družstvo bude potřebovat odjet dříve, musí o souhlas požádat před zahájením soutěže)
jestliže se soutěžní družstvo jedné nebo i více soutěží nezúčastní, budou započítány body ze všech soutěží, kterých se družstvo zúčastnilo
celkovým vítězem PJ v Pú se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů
při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet účasti na soutěžích PJ, při rovnosti účasti rozhodne součet všech času, vítězem se stane družstvo s nižším součtem času
při vyhlášení celkových výsledků obdrží všechna družstva, která se zúčastní alespoň tří soutěží v daném roce, cenu a diplom dle umístění
vyhodnocení celého ročníku bude provedeno na poslední soutěži příslušného ročníku

10. Podmínky pro pořadatele jednotlivých soutěží:
pořadatel je povinen zajistit regulérnost soutěže dle Směrnice hasičských soutěží
zajistit instalaci reklam dodaných OORV od případných sponzorů ligy
na pozvánkách na soutěž uvádět, že se jedná o soutěž zařazenou do PJ v PÚ a uvádět jména či loga případných sponzoru
zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (betonová, případně asfaltová základna)
zátěž na terče(obrubníky, jiny podobný materiál)
zajistit tabuli s průběžnými výsledky během soutěže
pojistit soutěž jako sportovní akci
Točit na soutěži výhradně nápoje z portfolia generálního sponzora PJ. Pokud pořadatel toto pravidlo poruší, nebude mu v následujícím roce umožněno pořádat soutěž do PJ.
pořadatel zajisti kvalifikovaného rozhodčího na čáru stříkání a obsluhu terčů, kterou poučí rozhodčí disciplíny
dráha bude připravena minimálně 30 minut před zahájením soutěže na předání rozhodčímu disciplíny. Za přípravu dráhy zodpovídá pořadatel
pořadatel předá výsledkové listiny podepsané rozhodčím disciplíny a členem OORV na OSH Jihlava, Sokolovská 2; 586 01 Jihlava. Nejpozději pět dní po skončení soutěže.
pořadatel zajistí poháry pro 1. – 3.místo v kategorii muži a ženy, další ocenění dle možností a uvážení pořadatele, dále předá ceny od sponzora
pro vyhodnocení PJ bude jeden pokus (pořadatel může použít tyto výsledky pro svou soutěž, nejrychlejší proudař, rozstřel v pavouku, atd)
bude-li chtít pořadatel vyhodnocovat jiné disciplíny, (např. nejrychlejší proudař, rozstřel v pavouku) seznámí s touto skutečností rozhodčího disciplíny před zahájením soutěže
pokud pořadatel nesplní podmínky výše stanovené, nemusí OORV soutěž daného SDH zařadit do dalšího ročníku PJ

vedoucí OORV
Jan Kněžínek
Sváleno OORV dne
Pravidla nabývají platnosti

Seznam uchazeců:
SDH Kamenice 8.5 (13hod)
SDH Polná 4.6 (13hod)
SDH Mysletice 12.6 (13hod)
SDH Šimanov 30.7 (13hod)
SDH Střížov 3.9 (13hod)
SDH Radkov 17.9 (13hod)

0

Akce na rok 2016

Vložil jaromir.spudil - 25 ledna, 2016

23.1.2016 – Ples SDH Šimanov
6.2.2016 – Masopust
27.3.2016 – pletení pomlázek v hasičárně
19.3.2016 – Ježkovo peklo
16.4.2016 – sběr železa
30.4.2016 – slet čarodějnic
8.5.2016 – soutěž Kamenice (Pohár Ježka)
14.5.2016 – okrsková soutěž v Šimanově
28.5.2016 -pohár starosty obce Dobronín (nepoužívá se časomíra)
4.6.2016 – dětský den
4.6.2016 – memoriál Smrčná
4.6.2016 – Polná denní (Pohár Ježka)
4.6.2016 – okresní kolo v Třešti
11.6.2016 – Kamenná
11.6.2016 -pohár Střítež
12.6.2016 – pohár Mysletice (Pohár Ježka)
18.6.2016 -pohár Kamenná
25.6.2016 – noční Dobroutov
25.6.2016 -pohár Ždírec
2.7.2016 – Kalhov
30.7.2016 – soutěž Šimanov (Pohár Ježka)
6.8.2016 – noční Polná
20.8.2016. – Bílý Kámen
27.8.2016 – denní Dobroutov
3.9.2016 – denní Střítež
3.9.2016 – pohár Střížov (Pohár Ježka)
17.9.2016 – pohár Radkov (Pohár Ježka)
24.9.2016 – Václavská pouť, hasičské výročí 120. let
16.11.2016 – výroční schůze SDH Šimanov
3.12.2016 – rozsvícení vánočního stromečku
5.12.2016 – Mikuláš a čerti
31.12.2016 – Silvestr

0

Rozvoz autobusu na ples

Vložil jaromir.spudil - 20 ledna, 2016

Rozpis autobusu na ples:
19:10 Dušejov
19:20 Zbilidy
19:30 Ústí – ples
19:40 Kalhov
19:50 Větrný Jeníkov
20:00 Šimanov
20:10 Ústí – ples
Cena autobusu 50 Kč – cena zahrnuje cestu na ples a z plesu.

0

V. hasičský ples SDH Šimanov

Vložil jaromir.spudil - 22 prosince, 2015

SDH Šimanov pořádá 23. ledna 2016 již V. hasičský ples, který se bude konat v KD Ústí od 20:00 hodin.

Vstupné 100 Kč, bohatá tombola, rozvoz autobusem zajištěn.

K tanci hraje skupina ČÁROVÝ KÓD

Lístky již v předprodeji u Jiřího Jeřábka.

Plakát_ples_2016

0

Šimanovský masopust a veselice

Vložil jaromir.spudil - 21 února, 2014

Obec Šimanov a SDH Šimanov si vás dovolují pozvat do masopustního průvodu, který bude vycházet v sobotu 22.2.2014 ve 12:30 od budovy obecního úřadu. Masky jsou vítány. V průvodu nás bude doprovázet muzika. Masopustní veselí bude pokračovat i večer od 19:00 ve škole. K poslechu, zpěvu a tanci je zajištěna hudba. Vstupné na večerní veselici je 50 Kč. Ve vstupném je zahrnuto občerstvení (jitrnice, jelítka, tlačenka, guláš).

0

Článek z 5 plus 2 o našem sboru

Vložil jaromir.spudil - 22 října, 2013

Zaniklý sbor v Šimanově znovu ožil

21. 10. 2013, 5:56  |  stalo se  |  Poznejte své hasiče  |  Jihlavsko

ŠIMANOV – Před pár lety byste Šimanov na mapě hasičských sborů hledali marně. Přestože místní spolek vyznavačů svatého Floriána vznikl už v roce 1896, v 90. letech minulého století ho potkal smutný konec. Místním nadšencům se však přece jen podařilo na dlouhou tradici znovu navázat.

Od roku 2009 funguje v Šimanově i hasičské družstvo žen.

Od roku 2009 funguje v Šimanově i hasičské družstvo žen. Foto: archiv SDH Šimanov

„Kluci, kteří měli před dvaceti lety převzít žezlo po starší generaci, se na všechno vykašlali. A my s tím tehdy nemohli nic dělat, bylo nám teprve kolem patnácti,“ vzpomíná na hluché období Jaromír Spudil, současný starosta SDH Šimanov.

Když s kamarády dorostli, snažili se nepříznivý osud zvrátit. „Ale neměli jsme ani ponětí, že je sbor zrušený i papírově. Nakonec nám nezbylo nic jiného, než začít úplně od nuly a všechno znovu vyřídit, abychom zase mohli plnohodnotně fungovat,“ konstatuje Spudil.

Teď už šimanovští hasiči prožívají mnohem radostnější časy. S novou stříkačkou se chystají na účast v Jihlavské OPEN lize a příští rok v září by se měli dočkat i kolaudace rekonstruované zbrojnice. „Hrubá stavba už je hotová, za což patří velký dík obci, která vše financuje,“ pochvaluje si spolupráci šéf sboru.

SDH Šimanov

Rok založení: 1896 (2007)

Počet členů: 28

Starosta: Jaromír Spudil

Velitel: Radek Jeřábek

Web: http://sdh.simanov.cz/

Autor: Michal Remeš

odkaz na článek v 5 plus 2:  http://jihlava.5plus2.cz/43225/zanikly-sbor-v-imanove-znovu-ozil

0

Trénink 10.7.2013

Vložil jaromir.spudil - 18 července, 2013

Středeční trénink – 1. pokus

Středeční trénink – 2. pokus

0

RESPEKT – dalo by se říct naší nové stříkačce

Vložil jaromir.spudil - 2 června, 2013

Kluci ze sboru vložili síly nejenom do příprav a zahájení stavby hasičské zbrojnice, ale přes zimu nezaháleli s činnostmi na údržbě techniky.  A výsledek? Tady je… Foto nic neříká, ovšem ten ZVUK je dechberoucí 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bude ještě chvilku trvat, než opadne RESPEKT k této naší nové černé dračici.

Ale věřím, že si kluci mašinu zkrotí a brzy nad ní přebere moc sedm statečných hasičů SDH Šimanov 🙂

Úplně první našlápnutí a trénink naší nové stříkačky vypadal takto…